Numer konta Rady Rodziców


bank PKO BP

54 1020 2472 0000 6102 0426 0295