POWER "Język angielski - mó bilet w przyszłość"


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacjaW roku szkolnym 2016/2017

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Wodzisławiu Śląskim został przygotowany projekt z programu Erasmus+,
KA1- Mobilność edukacyjna kadry edukacji szkolnej

„Język angielski- mój bilet w przyszłość”.

 

Projekt przeszedł pozytywną weryfikację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W wyniku przesunięcia środków nasz projekt otrzymał jednak dofinansowanie z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W okresie od 01.12.2017r. do 31.07.2019r. wykonywane są działania projektowe. Projekt realizują w szkole Katarzyna Jaroch oraz Monika Komarek.
Obie panie chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:
podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez naukę języka angielskiego oraz poznawanie nowoczesnych technologii TIK,
podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,
zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
podniesienie sprawności i jakości komunikowania się w języku angielskim,
efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi,
zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy nauczycieli,
wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,
szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań,
zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Projekt uzyskał numer 2017-1-PL01-KA101-037598, a jego tytuł brzmi "Język angielski- mój bilet w przyszłość”


Celem projektu jest: Mobilność kadry edukacji szkolnej.
Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 70 148,58 PLN.