Akademia Rozwoju Kreatywnego


Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w projekcie organizowanym przez Fundację Akademia Rozwoju Kreatywnego, a dofinansowanym przez powiat wodzisławski.

Dzieci będą zdobywać wiedze w zakresie zasad zdrowego odżywiania, zgodnego z zaleceniami dietetycznymi jak i zasad komponowania właściwych posiłków. Projekt jest skierowany do dzieci z klas 1-3 w naszej szkole. Pierwsze zajęcia dotyczące prawidłowego śniadania odbyły się w dniu 06.03.2015, w czasie których nie tylko uczestnicy projektu poznali zasady zdrowego komponowania śniadania, ale również mogli samodzielnie wykonać sałatkę na bazie twarożku.