Innowacja: programowanie z zastosowaniem układu Arduino Uno


Arduino w klasie V
Arduino w klasie V

 

 

 

Opis realizacji innowacji "Programowanie w języku Scratch z zastosowaniem układu Arduino Uno"oraz zajęć z zakresu programowania

w zakładce: Aktualnośći 2011 - 2017/Programowanie_Innowacja