Otwarcie kompleksu sportowego_listopad 2013


5 listopada w naszej szkole odbyła się niecodzienna uroczystość przekazania do użytku szkolnych boisk, na którą przybyło wielu zaproszonych gości. Były podziękowania, występy artystyczne uczniów oraz pyszny, olbrzymi tort w kształcie boiska sportowego. Na koniec - poprzez przecięcie wstęgi nastapiło uroczyste otwarcie kompleksu sportowego. Nasza szkoła od tej chwili posiada nowoczesne boiska szkolne - jedno ze sztuczną murawą do piłki nożnej, a drugie do rozgrywek w siatkówkę i kosza. Z boisk tych uczniowie będą korzystali nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale również w czasie wolnym.

 

 

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA INWESTYCJI

 

 

PLAC ZABAW

 

Plac zabaw powstał w wyniku konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy. Koszt całkowity doposażenia istniejącego placu zabaw opracowano na kwotę 27.000,00 zł z tego dotacja z budżetu miasta wyniosła 14.000,00 zł , zaś wkład własny placówki – Rady Rodzicó : 13.000,00 zł. w tym wkład sponsorów ( firma Antoni Piszczan, Ireneusz Tront) , pracowników szkoły i środowiska Zawady.

 

 

BOISKA SPORTOWE

 

Pomysł powstania kompleksu sportowego powstał przed rokiem jako inicjatywa oddolna środowiska Zawady. Wówczas pani dyrektor oraz pan radny Jan Czyżak skierowali prośbę do prezydenta Miasta Wodzisławia o przychylne ustosunkowanie się do tej inicjatywy. Przydzielono szkole kwotę 170.000,00 zł. z warunkiem wkładu własnego placówki.

 

Zawiązała się Komitet Organizacyjny Budowy Boisk , w skład którego weszli:

 

Dyrektor Bożena Pluta jako przewodnicząca Komitetu oraz członkowie :Jan Czyżak- radny Rady Miejskiej Proboszcz Roman ImiołczykJerzy Rosół – mieszkaniec naszej dzielnicy, były dyrektor tej szkoły; i przedstawiciele rodziców:Przemysław Pluta – prawnik, Joanna Bober i Katarzyna Rozanka –Duda jako przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Rada Dzielnicy przydzieliła na ten cel 15.000,00 zł. , zaś Rada Rodziców zobowiązała się do kwoty 10,000,00 zł.

 

Środki okazały się wystarczające na wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią z wyposażeniem w bramki oraz na przygotowanie podłoża asfaltowego pod wykonanie drugiego boiska - wielofunkcyjnego .

 

Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki, który rozpatrzono pozytywnie i szkoła otrzymała kwotę dofinansowania 51.700,00 zł. Środki te wykorzystano na wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie boiska w urządzenia do gry w koszykówkę oraz do siatkówki, a ponadto w dwa piłkochwyty.

 

Projekt opracował pan Franciszek Plutowski wraz z panem Markiem Jurczykiem, wykonawcą firma Remontowo-Budowlana Artur Marcinek , zaś podwykonawcą firma TOP SPORT z Bielska -Białej , która wykonała sztuczne nawierzchnie, piłkochwyty i wyposażenie boisk.

 

Jednakże problemem okazała się skarpa zagrażająca obsunięciem się, więc na to zadanie Prezydent Miasta przydzielił dodatkowe środki finansowe.

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM , KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO REALIZACJI TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

A oto kilka zdjęć z uroczystości