Pedagog szkolny


 

Masz trudności w nauce, ktoś Cię krzywdzi, coś Cię trapi i niepokoi  -

zgłoś się do pedagoga szkolnego.

Zawsze pomoże, doradzi, pocieszy i znajdzie rozwiązanie.

 

PEDAGOG mgr Irena Reś

PRZYJMUJE W GODZINACH:

 


Poniedziałek
7.50 - 8.50
11.30 – 12.30
13.30-14.30

Wtorek
7.50 - 8.50
11.30 – 13.30

Środa
9.40- 10.40
12.30- 14.30

Czwartek
10.30 – 11.30
12.30-14.30

Piątek
13.30 – 14.30

 

[pobierz] 0.1 MB procedury-postepowania

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

15 września odbyły się warsztaty profilaktyczne dla kl. VI. Poprzez zabawę uczniowie poznali sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, a w szczególności unikania zagrożeń społecznych związanych z uzależnieniami takimi jak: dopalacze, narkotyki, przemoc w Internecie.

 

Zajęcia przeprowadzili specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Wodzisławiu Śl.

 

 

 

28 października 2015 roku pani pedagog Irena Reś uczestniczyła w spotkaniu z panią sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbyło się w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śl.

Tematyka spotkania dotyczyła przestępstw popełnianych przez dzieci i młodzież, odpowiedzialności karnej nieletnich, a przede wszystkim przestrzegania praw i obowiązków ucznia, zasad współżycia w grupie rówieśniczej.

Kradzież 5- ciu złotych, pobicie kolegi, zniszczenie mienia szkolnego itp. to wszystko przestępstwa karane z urzędu, a kary surowe łącznie z poprawczakiem. O tym i innych sprawach pani pedagog będzie nam mówić na spotkaniach w klasach.

 

Aktualności pedagoga szkolnego

PROFILAKTYKA – WARSZTATY DLA RODZICÓW

 

Profilaktyka uzależnień od różnych środków psychoaktywnych (nikotyny, alkoholu i narkotyków) jest prowadzona w polskich szkołach od blisko 20 lat.

Uczestniczą w niej również rodzice. W naszej szkole 5 listopada 2015 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów kl VI : "W sieci współczesnych zagrożeń: dopalacze, narkotyki, alkohol"

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu finansowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śl. : Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania narkomanii NARKOTYKOM, DOPALACZOM, UŻYWKOM MÓWIĘ NIE!

Zajęcia przeprowadziła terapeutka z Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr z Rybnika pani Mariola Kujańska.

Rynek narkotykowy się zmienia, pojawiają się nowe substancje, toteż trzeba aktualizować naszą wiedzę. Od kilku lat obserwujemy na światowym rynku ekspansję nowego typu środków zwanych „dopalaczami”. Zaczęto je używać w krajach Europy Zachodniej już wcześniej, gdzie notuje się ich rosnącą popularność.

Obecność „dopalaczy” w Polsce odnotowano po raz pierwszy w badaniach CBOS przeprowadzonych w grudniu 2008 roku wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do używania „dopalaczy” przyznało się 2,5 % młodzieży. Warto dowiedzieć się więcej o tym zjawisku.

 

 

 

My się nie nudzimy…

 

My się nie nudzimy… to myśl przewodnia zajęć profilaktycznych, które zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego w kl. III a. Uczniowie tej klasy nie mają czasu na nudę, ich czas wolny jest tak zagospodarowany, że nic nie pozostaje tylko brać z nich przykład. Piłka nożna, czytanie książek, komiksów, gry komputerowe, zajęcia dodatkowe z języków obcych to tylko niektóre tematy prac plastycznych wykonanych przez trzecioklasistów.

 

 

"My się nie nudzimy...

 

 

Zakończyliśmy realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole finansowanego przez Urząd Miasta Wodzisław Śl.
Agresji i przemocy mówię STOP!

Program obejmował następujące obszary pracy wychowawczej:
• Diagnoza i wczesna profilaktyka zagrożeń w kontekście problemów agresji i przemocy w grupie rówieśniczej.
• Wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacjami doświadczania krzywdy ze strony rówieśników
• Profilaktyka I-rzędowa: kształtowanie umiejętności społecznych, wzajemnego szacunku w grupie klasowej, poprawa komunikacji.

 

 

NARKOTYKOM, DOPALACZOM, UŻYWKOM MÓWIĘ NIE!

 

 

STOP DOPALACZOM !
Zakończyliśmy realizację programu profilaktycznego BEZPIECZNA +
pod hasłem STOP DOPALACZOM !

 

W programie uczestniczyli uczniowie klas Va, V b i VI, nauczyciele oraz rodzice szóstoklasistów. Tematem przewodnim było dostarczenie podstawowych informacji o nowych środkach psychoaktywnych jakimi są DOPALACZE.


Program obejmował szkolenia, warsztaty, przygotowanie happeningu.
Osiągnięto następujące rezultaty
• Wzrost świadomości skutków i zagrożeń wynikających z używania narkotyków, dopalaczy, papierosów
• Wzrost umiejętności odmawia
• Umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach trudnych
• Wzmocnienie pozytywnego systemu wartości
• Wzrost poziomu integracji w zespole klasowym

 

W realizacji zadania szkoła współpracowała z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Rybniku.
Program BEZPIECZNA + zakończyliśmy wystawą prac uczniów.

 

Z wystawy prac uczniów...

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Program profilaktyczny we współpracy z Urzędem Miasta
• Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz cyberprzemocy
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INTERNETU.

 

PROMOCJA ZDROWIA
• Prowadzenie w klasach prelekcji i pogadanek na temat :
- higiena osobista ,dbałość o zdrowie
- szkodliwość używek
- problemy uzależnień
NARKOTYKI ; DOPALACZE -- KAMPANIA PROFILAKTYCZNA
- zagrożenie terroryzmem


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wychowanie do wartości

Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem szkoły i rodziny.


Wychowanie zawsze zmierza do wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie do wartości to przede wszystkim podmiotowe traktowanie dziecka, w poszanowaniu ludzkiej godności.
Kształtowanie postaw

W podstawie programowej jako szczególnie ważne wskazano:
• kształtowanie postaw odpowiedzialnych, społecznych i prozdrowotnych;

• rozwijanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz wszelkiej dyskryminacji (w tym działania przeciwko agresji i przemocy w szkole);
• rozwijanie kompetencji społecznych ,które nie może ograniczać się do tylko do zajęć edukacyjnych, ale powinno być wspierane w całej aktywności szkolnej ucznia.
kształtowanie postaw

W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

 

Od 4 kwietnia do 30 listopada 2016 roku w naszej szkole realizowaliśmy program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz cyberprzemocy pod hasłem: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INTERNETU finansowany ze środków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.


Programem objęto 150 uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach, prelekcjach i spotkaniach z terapeutami i profilaktykami . Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu oraz skutków używania środków psychoaktywnych. Uczyliśmy się „sztuki odmawiania”. Nasze działania zakończyliśmy konkursem plastycznym. Prace uczniów utworzyły szkolną galerię pod hasłem: STOP ŚRODKOM PSYCHOAKTYWNYM I CYBERPRZEMOCY.

 

W maju 2017 zostały przeprowadzone dla uczniów kl. IV a oraz IV b
warsztaty profilaktyczne „FIKCJA A RZECZYWISTOŚĆ”


na temat zagrożeń społecznych: cyberprzemoc, uzależnienie od internetu oraz ich skutków; radzenia sobie w trudnych sytuacjach;  postawa asertywna oraz bezpieczeństwo wśród nieletnich.


W trakcie zajęć dzieci wczuwały się w role osób pokrzywdzonych, które zostały zhejtowane przez kolegów w mediach społecznościowych. Razem z fikcyjną postacią przeżywały emocje: strach, wstyd, wykluczenie, poniżenie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie sytuacje niszczą przyjaźń, koleżeństwo doprowadzając osobę do niskiego poczucia własnej wartości.
Warto uczestniczyć w takich zajęciach.

 

Zajęcia przeprowadzili trenerzy, terapeuci z CENTRUM EDUKACJI I PROFILAKTYKI EPSILON z BIELSKA- BIAŁEJ, a finansował Urząd Miasta Wodzisławia Śl.