PROGRAMY PROFILAKTYCZNE


05.04.2014

"Nie pal przy mnie, proszę"

Koordynatorem programu jest pani Irena Reś - pedagog w szkole. Jest to program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I - III.

05.04.2014

"Znajdź właściwe rozwiązanie"

Koordynatorem programu jest pani Irena Reś - pedagog w szkole. Jest to program profilaktyki palenie tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Realizowany jest w klasach IV - VI na lekcjach wychowawczych oraz spotkaniach z pedagogiem.