"Przyjdź na ławka pod familok..."


 

22 listopada 2014 r.w naszej szkole miało miejsce uroczyste otwarcie kolejnego szkolnego muzeum - SZTOLNI. To już trzecie muzeum regionalne w szkole, która jak głosi motto, jest "szkołą opartą na tradycji i otwartą na świat". Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło gości z zaprzyjaźnionego Krasnego Pola. Całość uświetniła orkiestra pod dyrekcją pana Adama Bobra, występy artystyczne dzieci szkolnych oraz zespołu "Zawadzianki" pod kierunkiem pana Jerzego Rosoła, zaś całość prowadził historyk i pisarz - Marek Szołtysek.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w utworzeniu górniczej sztolni :
Pani Irenie Grabiec
Panom :
Stanisławowi Tytko ;
Janowi Czyżakowi,
Krystianowi Kiermaszek;
Zbigniewowi Bugla,
Stanisławowi Kowol;
Markowi Szymańskiemu
Czesławowi Kurzydem;
Augustynowi Pytlarz;
Adamowi Kiczorowskiemu
Arkadiuszowi Rachwał,
Henrykowi Rassek;
Wiktorowi Sosna.