Publiczne Przedszkole nr 14_REKRUTACJA


INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA  NA STRONIE BIP - u

link do strony: http://zsp1.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/

[pobierz] 0.1 MB zarządzenie-dyrektora-rekrutacja-do-PP

2017/2018

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjęcie-do-PP 14

2017/2018

[pobierz] 0.1 MB ogloszenie-o-naborze

2017/2018

[pobierz] 0.1 MB uchwala-RM Wodzisławia Śl.

Uchwała Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego

z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-wielodzietnosci

2016/2017