Rekrutacja- SZKOŁA


Rekrutacja  na rok szkolny 2017/2018

 

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NA STRONIE BIP - u
link do strony: http://zsp1.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/

[pobierz] 0.1 MB zarządzenie-dyrektora-rekrutacja-SP

 

[pobierz] 0.1 MB wniosek-SP16-2017_2018

WNIOSEK KANDYDATA
na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Adama Dzika
w Wodzisławiu Śląskim

[pobierz] 0.1 MB Uchwała RM Wodzisławia Śl.

 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

[pobierz] 0.1 MB zgłoszenie-SP16-2017_2018

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Adama Dzika
w Wodzisławiu Śl.

[pobierz] 3.7 MB oferta-szkoly_SP16

Oferta szkoły - prezentacja