RODO


Inspektor ochrony danych

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Konwaliowa 4, 44-373 Wodzisław Śląski, zgodnie z art. 37 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (dalej RODO) powołano inspektora ochrony danych.


Inspektor ochrony danych: Marek Woźniak
Kontakt z inspektorem ochrony danych:


a) e-mail: iodo@marwikpoland.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.


Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO.
Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

 

 

[pobierz] 0.1 MB Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO ZSP 1

[pobierz] 0.1 MB klauzula_ogolna

Klauzula OGÓLNA informacyjna RODO ZSP 1: RODZIC/ DZIECKO

[pobierz] 0.1 MB zasady_przetwarzania_danych
[pobierz] 0.1 MB s25c-219070309531

ROZPORZADZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE RODO

[pobierz] 0.1 MB s25c-219070309540

ROZPORZADZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE RODO

[pobierz] 0.1 MB s25c-219070309541

ROZPORZADZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE RODO