Święto Edukacji Narodowej_2012


12 października uczniowie zawadzkiej podstawówki podziękowali swoim nauczycielom za pracę wychowawczą i dydaktyczną. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Dziadźko przygotował humorystyczny program artystyczny, w którym zaproponowano kupno nowoczesnych pomocy dla nauczycieli. Nie zabrakło również kwiatów, życzeń i piosenek dedykowanych wszystkim nauczycielom i wychowawcom.