ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM_2016/2017


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I wzięli udział w VII edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, nad którym patronat objęła małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda. Misją projektu jest przywrócenie dzieci do świata zdrowia, sprawności i pogody ducha. Ma on charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia. Jest realizowany dzięki ścisłej współpracy nauczyciela, dzieci i rodziców. Klasa wzięła udział w trzech etapach: jesiennym, zimowym i wiosennym. Każdy z etapów zawierał zadania do wykonania.


1. Pierwszy etap: Jednym z proponowanych działań była inscenizacja wiersza J. Brzechwy p.t. ,,Na straganie”, który przedstawili uczniowie klasy I pod kierunkiem p. Barbary Ferdyan - Tront a będącej inspiracją do poznania walorów zdrowotnych warzyw i owoców i zmiany nawyków żywieniowych wśród uczniów klas 0 – III.


2. Drugim działaniem były „Zabawy ruchowe naszych rodziców”.
3. Robiliśmy też sałatki owocowe i soki warzywno-owocowe.

4. Drugi etap zimowy to „Woda daje życie i zdrowie”. Uczniowie wykonywali m.in. Wodolubka.
5. Trzeci etap, wiosenny to „Piramida zdrowia pierwszoklasisty”.


Oj działo, się działo u pierwszaków od października do maja. Jesteśmy teraz bardziej świadomi tego, że nasze zdrowie zależy przede wszystkim od nas samych.

 

ZAPRASZAMY DO FOTOWSPOMNIEŃ