Uchwały


UCHWAŁA NR 2/ 14/ 15

Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1-

Publicznego Przedszkola nr 14 im.Kubusia Puchatka w Wodzisławiu Śl.

z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie składek na Radę Rodziców

 

  • Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 13 Regulaminu Rady Rodziców Rada Rodziców uchwala propozycję dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 w wysokości 50 zł rocznie.
  • Składka może być opłacana semestralnie lub za cały rok.
  • W przypadku, gdy w przedszkolu uczy się więcej niż jedno dziecko, drugie i następne dzieci są zwolnione ze składki.
  • Składki należy wpłacać rodzicom z Trójki Klasowej.
  • Fundusze zebrane w roku szkolnym 2014/2015 zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na dalszą modernizację placu zabaw, modernizację pracowni komputerowej i bieżące potrzeby szkoły.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców