Bryły przestrzenne w architekturze_ projekt


W ramach projektu szkoła z klasą w naszej szkole został zrealizowany projekt edukacyjny „Bryły przestrzenne w architekturze”.

 

Ze względu na duże zainteresowanie projektem został on podzielony na trzy etapy.

 

I etapem zajęli się uczniowie klasy VI, którzy mieli za zadanie wyszukać i zebrać potrzebnych informacji na temat wybranych przez siebie brył przestrzennych, następnie przygotowali prezentacje w Power Point, które przedstawili na forum.

II etapem zajęli się uczniowie klasy IV, którzy wybrali się na wycieczkę po najbliższej okolicy aby sfotografować najciekawsze budowle w naszej miejscowości. Następnie wydrukowali wybrane zdjęcia przez siebie zdjęcia i zrobili szkolną galerię "Zawada w obiektywie".

III ostatnim etapem zajęli się uczniowie klasy V a, którzy  przygotowali makietę przedstawiającą  najbliższą okolicą. Uczniowie z pomocą nauczyciela przygotowali siatki różnych figur przestrzennych, a następnie złożyli je i przygotowali makietę uzupełniając ją o inne szczegóły takie jak droga, drzewa, szkolne boiska, plac zabaw, samochody itd.

 

Realizacja projektu okazała się bardzo ciekawym doświadczeniem. Dostarczyła uczniom wiele radości, satysfakcji, uczniowie bardzo chętnie brali udział w projekcie chociaż wiązało się to z poświęceniem swoje wolnego czasu po zajęciach w szkole. Uczniowie podzielili się refleksjami na temat tego, czego nauczyli się w trakcie realizacji projektu. Wykonując poszczególne fazy czuli się zobowiązani do pozyskiwania, wyszukiwania ciekawostek, dokonywali wyboru oraz podejmowali ważne decyzje. Zdobywając wiedzę poprzez swoje działania rozwijali u siebie poczucie odpowiedzialności, umiejętność planowania, ale przede wszystkim przyczyniło się to do integracji uczniów. Wszystkie swoje działania uczniowie wykonywali z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.