Projekt "Euroszkoła"


Projekt (współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) obejmuje uczniów klas IV - VI, którzy uczestniczyć będą w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Projekt rozpoczął się 23 kwietnia 2014 r. i obejmuje następujące zajęcia:

KOŁO INFORMATYCZNE – Akademia młodych informatyków

 

BLOK ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH: zajęcia z j. angielskiego i zajęcia z j. niemieckiego

 

BLOK ZAJĘĆ przyrodniczo – ekologicznych oraz nauk ścisłych - zajęcia matematyczne

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

BLOK ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH – zajęcia logopedyczne

 

BLOK ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH - „Sposób na ortografię”

 

BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH: zajęcia taneczne, zajęcia teatralne

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

 

Na zajęciach informatycznych "Akademia młodego informatyka" uczniowie tworzą dokumenty graficzne, tekstowe, drukują, wyszukują informacje w internecie, tworzą prezentacje multimedialne oraz grają w różnorodne gry multimedialne.
W zajęciach tanecznych uczestniczy 29 uczniów w dwóch grupach. Uczestnicy zajęć uczą się nowych układów tanecznych, tworzą własne improwizacje taneczne oraz reprezentują szkołę na festynach, szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach oraz przygotowują się na taneczną "Maskę 2015".
Zajęcia wspomagane są ćwiczeniami orograficznymi przy tablicy interaktywnej.
Zajęcia wspomagane są ćwiczeniami orograficznymi przy tablicy interaktywnej.

 

Zajęcia projektowe z języka polskiego „Sposób na ortografię”

 

Zajęcia projektowe z języka polskiego „Sposób na ortografię” przeznaczone są dla uczniów klas IV -V I naszej szkoły, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych zasad polskiej ortografii. Z myślą o nich został opracowany program działań wyrównawczych, aby zajęcia stały się okazją do uzupełnienia braków wiedzy i były czasem dodatkowych ćwiczeń poprawnego pisania. Zastosowane różne formy pracy- te tradycyjne ze słownikiem ortograficznym i nowoczesne na tablicy multimedialnej - dostarczają uczestnikom satysfakcji i dowartościowują w zmaganiu się z ortografią polską.

 

Prowadząca zajęcia: Małgorzata Bukowczan

Zajęcia odbywają się:

poniedziałek 8:00 - 8:45 grupa 1

poniedziałek 8:55 - 9:40 grupa 7

poniedziałek 13:35 - 14:20 grupa 6

wtorek 8:00 - 8:45 grupa 3

wtorek 8:55 - 9:40 grupa 4

piątek 13:35 - 14:20 grupa 2

piątek 14:30 - 15:15 grupa 5

W projekcie przyrodniczym "POGOTOWIE PRZYRODNICZE" bierze udział 34 uczniów klas 4-6 . Tworzymy 6 grup. Na zajęciach rozwijamy swoje zainteresowania, przygotowujemy się do konkursów również wyrównujemy bieżące braki w nauce. Wykorzystujemy nowoczesną technologię, tablicę interaktywną, mikroskop multimedialny, ale atlasy i mapa ścienna też dobra.
W ramach projektu Euroszkoła, prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. W ramach zajęć uczniowie klas: IV, V, VI, pracując w niedużych grupach, powtarzają i utrwalają wiadomości z zakresu języka angielskiego przewidziane na danym etapie edukacji. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i piątek.