Samorząd Uczniowski


 1.  

PRZEWODNICZĄCY: FRANCISZEK TRONT z klasy VII

ZASTĘPCA: NIKOLA DZIWISZ z klasy VIII b

SEKRETARZ/KRONIKARZ: ALEKSANDRA BELTA z klasy VIII a

 

OPIEKUN SAMORZĄDU: 

mgr Beata Świerczek - Tront i mgr Joanna Żaba

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 16 w Wodzisławiu Śl.

na rok 2018/2019

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz opiekuna samorządu
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopca

Październik

 • Światowy Dzień Ochrony Zwierząt - zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, gazetka informacyjna
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie kartek pracownikom szkoły, wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz akademii

Listopad

 • Zapalenie znicza na grobach nauczycieli szkoły – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki
 • Narodowe Święto Niepodległości - udział w apelu
 • Andrzejki - wróżby, kabały, dyskoteka szkolna

Grudzień

 • Mikołajki – wręczenie uczniom słodyczy i „magicznych” długopisów do wpisywania piątek nauczycielom
 • Wigilia - przygotowanie gazetki z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły

Styczeń

 • Koordynowanie "Adopcji serca" - zbieranie pieniążków od samorządów klas na adoptowane przez szkołę dzieci w Zambii
 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka
 • Dyskoteka i bal karnawałowy

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono, dzień bez mundurka

 

Marzec

 • Włączenie się w organizację Konkursu Recytatorskiego - „Z kwiatkiem  i wierszem dla dziewczyn” , dzień bez mundurka
 • Powitanie wiosny – Dzień Samorządności

 

Kwiecień

 • Wielkanoc gazetka okolicznościowa z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • „Idziemy z kogutem” – kultywowanie szkolnej tradycji
 • Obchody Dnia Ziemi -  wykonanie gazetki okolicznościowej
 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi
 • Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja
 • Wiosenne sprzątanie w klasach – konkurs na najładniejszą klasę

Maj

 • Festyn Rodzinny -  włączenie się do organizacji
 • Dzień Matki – gazetka okolicznościowa

 

Czerwiec

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka - włączenie się w przygotowanie imprez sportowych „Rambit”, karta praw i obowiązków dziecka – informacja na gazetce samorządu uczniowskiego
 • Dzień Ojca – gazetka okolicznościowa, konkurs „Super Tata” (konkurs plastyczny)
 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2014/2015
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2014/2015
 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

 

Cały Rok

 • Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek
 • Dbałość o wystrój korytarza szkolnego
 • Gazetka informacyjna
 • Adopcja serca
 • Praca na rzecz szkoły
 • Prowadzenie kroniki z życia samorządu uczniowskiego
 • Dzień Dobrych Wiadomości - „szczęśliwy numerek”

 

 

 

8 marca 2019 r.

 

Samorząd Szkolny przygotował krótką inscenizację z okazji Dnia Kobiet :)

 

 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował program artystyczny, w którym podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud nauki i wychowania.

 

 

 

 

Za sprawą samorządu do naszej szkoły przybył Mikołaj:)

Każda klasa zrobiła sobie fotkę z Mikołajem (zobacz w Imprezach szkoły:)

 

21 marca, w pierwszy dzień wiosny z inicjatywy samorządu szkolnego zorganizowany został Talent Show, czyli pokaz uczniowskich talentów. Uczniowie prezentowali swoje talenty przed całą społecznością szkolną.
Był to dzień bez mundurka, każda klasa wylosowała kolor, który w tym dniu dominował w ich strojach.

 

Dzień jak co dzień, ale jakże kolorowy i wesoły.