Debata uczniowska_ działanie pani Wirginii Borkowskiej


Bardzo ważnym elementem projektu była debata uczniowska na temat wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), której efektrm końcowym było opracowanie Kodeksu, czyli zasad korzystania z TIK w nauczaniu i uczeniu się.

 

Debatę poprzedziły zajęcia przygotowawcze:

- dyskusje n/t nowoczesnych technologii, które prowadzone były na zajęciach informatycznych i lekcjach wychowawczych;

- rozmowy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

- uczniowie wrzucali swoje propozycje wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w uczeniu się i nauczaniu do "SKRZYNKI ZMIAN".

 

18 STYCZNIA odbyła się debata uczniowska, w której uczestniczyli zainteresowani problemem uczniowie oraz nauczyciele: pedagog szkoły, pani Irena Reś oraz nauczyciel - bibliotekarz, pani Beata Świerczek - Tront. Debatę koordynowała nauczycielka zajęć komputerowych, pani Wirginia Borkowska. Podczas burzliwej dyskusji udało się opracować Kodeks, czyli zbiór zasad wykorzystania TIK w naszej szkole.