Ewaluacja


[pobierz] 0.3 MB raport SP 16

Ewaluacja wewnętrzna 2014/2015

[pobierz] 0.2 MB raport - SP 16

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

[pobierz] 0.1 MB raport-PP 14

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

                    W dniach od 10 do 31 maja 2012 roku w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  wizytatorzy  z  Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzili  ewaluację zewnętrzną , której celem było  zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez  placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl ).                                                                

          Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

 Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

 

Wizytatorzy ds. ewaluacji starali  się  uzyskać pełny obraz funkcjonowania  naszej placówki poprzez rozmowy  z dyrekcją ,  nauczycielami,  uczniami, rodzicami, przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerami szkoły . Efekt  pracy wizytatorów zawiera  raport  opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły i przedszkola . Raport  niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”

 

OGÓNE WYNIKI EWALUACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W WODZISŁAWIU ŚL.-ZAWADZIE  

 Obszar: EFEKTY    

 

WYMAGANIA

POZIOM SPEŁNIENIA WYMAGANIA

Analizuje się wyniki sprawdzianu

A

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

A

Uczniowie są aktywni

A

Respektowane są normy społeczne

B

                                                                                                   

OGÓLNE WYNIKI EWALUACJI  PP 14 W WODZISŁAWIU ŚL. —ZAWADZIE

 

Obszar: EFEKTY

  

WYMAGANIA

POZIOM SPEŁNIENIA WYMAGANIA

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

B

Dzieci są aktywni

B

Respektowane są normy społeczne

B