Uczymy innych_działanie pani Agaty Dziadźko


 

Podczas tego działania chętni uczniowie klasy 6 przygotowywali i prowadzili lekcje matematyki u kolegów z młodszych klas. Szóstoklasiści samodzielnie przygotowywali potrzebne materiały do przeprowadzenia lekcji, a następnie z nauczycielem przedmiotu omówili wszystkie zadania. Nauczyciel wskazał ewentualne poprawki, które uczniowie musieli wprowadzić, ale przygotował również swoje zadania, które uczniowie mogli wykorzystać na lekcji.

Uczniowie byli odpowiedzialni za przygotowanie zadań, które później wykorzystywali na lekcjach przez siebie prowadzonych. Wyszukiwali lub samodzielnie przygotowywali różne ciekawe zadnia, rebusy, krzyżówki, ale również strony internetowe z ciekawymi grami matematycznymi. Podczas prowadzenia lekcji wykorzystane były nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne.