RADA RODZICÓW


 KONTO RADY RODZICÓW:

bank PKO BP 54 1020 2472 0000 6102 0426 0295

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU

 

 

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 

przewodnicząca - Klaudia Lelek

 

z-ca przewodniczącej - Marzena Machecka

 

skarbnik Zespołu - Edyta Gorzolnik

 

protokolant - Weronika Ryszka

 

dyrektor - Bożena Pluta