Rozmaitości kulturalne po obu stronach Odry


ROZMAITOŚCI KULTURALNE

PO OBU STRONACH ODRY

 

 

 

 

 Projekt powstał jako podsumowanie działań w programowaniu
2007-2013 dzielnicy Wodzisławia Śl. - Zawady z Ostravą - Krasne Pole i jako planowanie wspólnych działań  w programowaniu

w latach 2014-2020. W tym celu odbyły się trzy spotkania.

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.

 

WNIOSKODAWCA: Gmina Wodzisław Śląski.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI :
marzec 2015 - czerwiec 2015

 

Celem projektu jest pogłębienie trwałych kontaktów i utrwalenie więzi poprzez zaangażowanie nowych osób - uczniów oraz młodych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie, wspieranie współpracy transgranicznej między zaprzyjaźnionymi dzielnicami: Zawada w Wodzisławiu Śląskim, a Krasnym Polem w Ostravie. Działania będą zmierzać do dalszej integracji mieszkańców

i przygotowanie nowego programowania.

 

Wzmacnianie kontaktów transgranicznych mieszkańców będzie odbywać się poprzez:

 

1. Udział w imprezie kulturalnej "Jubileusz 130-Lecie Szkoły" ;

2. Wizyt integracyjnych po obu stronach granicy;

3. Wspólnego wyjazdu - wycieczki po stronie czeskiej;

4. Wymiana doświadczeń edukacyjnych szkolnych i szkoleniowych strażackich.

 

Projekt obejmuje cztery działania.

 

 

DZIAŁANIE I

Wyjazd uczniów zawadzkiej szkoły do Krasnego Pola.

 

13 maja 40 - osobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami wyjechała do Krasnego Pola/Ostrawy. Uczniowie zwiedzili piękny zamek w Hradcu nad Moravici, w którym - jak głosi legenda- spotkał się Mieszko I z czeską księżniczką Dobrawą, następnie pojechali do zaprzyjaźnionej szkoły w Krasnym Polu, gdzie zjedli pyszny obiad, pobawili się na nowoczesnym placu zabaw oraz mieli możliwość zwiedzenia szkoły. Ostatnim punktem wycieczki był zamek w Ostrawie, gdzie zobaczyli średniowieczne narzędzia tortur, diabelską świtę z Lucyferem na czele, czarownice, skarbników i rzeźby ludowe różnych rozmiarów. Zmęczeni, ale i zadowoleni z bardzo atrakcyjnej wycieczki późnym popołudniem wrócili do domu.

W Hradcu nad Moravici
Szkoła w Krasnym Polu
Zamek Śląskoostrawski
Baner
Baner

DZIAŁANIE II

Spotkanie integracyjno-ćwiczeniowe strażaków w Zawadzie, prezentujące współpracę z czeskimi strażakami - a także integrujące się we wspólnej akcji ewakuacyjnej "NA RATUNEK SZKOLE".

 

Impreza rozpoczęła się 2 maja apelem strażackim  i powitaniem gości. W uroczystości brało udział 15 gości z Czech i 60 polskich strażaków z rodzinami. Gości podejmowano pysznym obiadem oraz pokazem przygotowanym w ramach akcji ćwiczeniowej: ewakuacja szkoły pt. "Na ratunek szkole". W ćwiczeniach strażackich pięknie zaprezentowały się dzieci, które wystąpiły w strażackich koszulkach zakupionych specjalnie na tę okoliczność.

 

Akcja "Na ratunek szkole"
Akcja ratunkowa i rozmowy przy stole

 

 

DZIAŁANIE III

(III -V 2015) Opracowanie publikacji książkowej na temat szkoły, dzielnicy i współpracy z Krasnym Polem częściowo tłumaczone na język czeski.

 

 

 

DZIAŁANIE IV

 Uroczystość Jubileuszu130-lecia szkoły w Zawadzie: wspólne świętowanie z czeskimi przyjaciółmi w szkole oraz uroczyste podsumowanie projektów transgranicznych edycji programowania 2007-2013: inicjatyw i efektów, otwarcie kącika czeskiego.

 

22 maja miała miejsce uroczystość jubileuszowa szkoły, na którą przybyli goście z Karasnego Pola. Podczas wspólnego świętowania podsumowano projekty transgraniczne, omówiono efekty wspólnej pracy, dzielono się wrażeniami i wspomnieniami. Doskonałym miejscem do wspomnień ze wspólnych polsko - czeskich działań był utworzony kącik czeski, w którym nie zabrakło zdjęć.

Powitanie gości, pamiątkowe wpisy, czeski kącik...
Program artystyczny
Goście z Krasnego Pola i Alanyi. Publikacja bardzo się podobała.