Aktywna tablica


 

 

 

TIK W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

1. Sprawozdania ze spotkań w ramach sieci "Aktywna Tablica nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim".

 

 

 

Program AKTYWNA TABLICA to Rządowy program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019.

 

Łączna kwota w latach 2017–2019 przeznaczona na program to 279 316 000 złotych, z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 20%.

 

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

 

SZKOLENIE NAUCZYCIELI: KOMPETENCJE CYFROWE

 

 

SCENARIUSZE LEKCJI OTWARTCH ORGANIZOWANYCH

W RAMACH PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

 

 

[pobierz] 0.1 MB konspekt_język-niemiecki_październik_2018

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego do podręcznika Aktion Deutsch 1
z wykorzystaniem TIK

[pobierz] 0.1 MB konspekt-afryka-listopad-2018

Lekcja geografii w klasie VIII

Aktywna tablica na lekcji biologii