Rada Rodziców


 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW SP 16

 

 

 

przewodnicząca - Klaudia Lelek

z-ca przewodniczącej - Beata Czyżak

skarbnik Zespołu - Katarzyna Rozanka-Duda

protokolant - Edyta Gorzolnik

dyrektor Zespołu - Bożena Pluta