Międzysemestralne Otwarte Spotkania TIK-owe


Międzysemestralne Otwarte Spotkania TIK-owe odbyły się 20 stycznia 2016 r. Składały się z dwóch części:
Pierwsza część - prezentacja ścieżek poprzez oglądanie stoisk, zdjęć, filmików i prezentacji w klasopracowniach. Te działania wspomagał Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczniów.


Część druga – impreza środowiskowa (godzina 16.00), w której uczestniczyła społeczność szkolna oraz babcie, dziadkowie i rodzice uczniów. Tę uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, natomiast uczniowie zaangażowani w realizację zadania „W afrykańskim Kasisi” opowiedzieli o swoim projekcie, metodach pracy, zastosowanych technologiach informacyjno – komunikacyjnych oraz zaprezentowali efekty swojego projektu. Goście po zakończonej imprezie mogli oglądać wystawy plastyczne, stoiska oraz wesprzeć w formie finansowej akcję „Adopcja serca”. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania dotyczące projektu oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych. Po prezentacji zadania "W afrykańskim Kaissi", odbyła się prezentacja drugiego zadania  "Szkoły z klasą" . W ramach ścieżki dukacyjnej "Uczymy innych" klasa III a zaprezentowała jasełka.  Uczniowie  dowiedzieli się dużo o Jerozolimie i samym Betlejem, co próbowali przekazać również innym. Poznali również historię narodzenia Jezusa, a także przedstawili innym ( szczególnie uczniom klas młodszych, babciom i dziadkom) kolędy bardziej i mniej znane. Jasełka w ramach realizacji zadania "Uczymy innych" były również prezentowane przed całą społecznościa szkolną 22 grudnia 2015 r.