Obchody JUBILEUSZU - 22 maja 2015 r.


Akademia jubileuszowa - 22 maja 2015 r. foto na stronie Nowin 

Msza jubileuszowa - 24 maja 2015 r. zobacz foto na stronie http://www.krzyz-zawada.katowice.opoka.org.pl

 

Niezwykła akademia


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śl. w dniu 22 maja 2015 r. rozpoczął obchody Jubileuszu 130-lecia szkoły w Zawadzie niezwykłą akademią.
W programie artystycznym udział wzięła cała szkoła: zarówno nauczyciele i uczniowie, a także pracownicy szkoły . W ciekawy sposób zaprezentowano historię, specyfikę pracy szkoły, a także jej osiągnięcia. Program artystyczny polegał na konferencji rady pedagogicznej, której tematem było przygotowanie obchodów jubileuszowych w wykonaniu nauczycieli szkoły. Obrady nauczycielskie przeplatane były ciekawymi scenkami tematycznie związanymi z historią szkoły w wykonaniu szkolnego teatru FRYKAS, tańcami szkolnego zespołu tanecznego ISKRY i zespołu regionalnego ZAWADZIANKI w pięknych strojach śląskich. Nie zabrakło też humoru szkolnego i prezentacji innych grup szkolnych przedstawiających scenkę powrotu uczniów z zielonej szkoły, chodzenia z kogutem i życia pierwszoklasistów. Niewątpliwą atrakcją imprezy była obecność szkół partnerskich z tureckiej Alanyi w pięknym regionalnym tańcu i strojach, a także przedstawicieli Ostravy Krasne Pole – szkoły i środowiska .
Szkoła została uhonorowana złotym krzyżem zasługi dla pożarnictwa. Dekoracji sztandaru dokonał druh Jerzy Szkatuła prezes zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w asyście druha Jana Czyżaka prezesa zarządu miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej.


Na tę okazję wydana została publikacja książkowa „130 lat szkoły w Zawadzie” . Jest to już druga publikacja książkowa wydana przez nauczycieli szkoły. Pierwsza to z 2005 roku ”Zawada . Dzieje miejscowości i dzieje szkoły”.


Impreza jubileuszowa dofinansowana została z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programowania 2007-2013. "Przekraczamy granice" . Szkoła realizuje mikroprojekt ”Rozmaitości kulturalne po obu stronach Odry”.