Zajęcia terenowe: Chrońmy nasze lasyW ramach projektu SZKOŁA Z KLASĄ 2,O zostały przeprowadzone zajęcia terenowe z przyrody
Chcemy dowiedzieć się, czy w naszej miejscowości mamy czyste lasy oraz zdrowe zbiorowiska leśne.
Uczniowie zaproponowali wycieczkę po okolicy, wyznaczyli miejsca, które zamierzają odwiedzić i wykonać obserwacje, pomiary oraz doświadczenia. Część obserwacji wykonano w terenie, a część w klasopracowni z wykorzystaniem TIK.
Poprzez realizację tego zadania uczniowie kształtowali nawyki myślowe takie jak :
• ciekawość , dociekliwość
• umiejętność poznawania wszystkimi zmysłami
• spostrzegawczość oraz dążenie do celu
• wytrwałość
• współpraca w grupie


Pragnę aby moi uczniowie rozwijali zainteresowanie światem przyrody, wzbogacali swój warsztat pracy , zdobywali nowe wiadomości i umiejętności przyrodnicze na bazie obserwacji środowiska lokalnego. Działania te pozwolą poznać i zrozumieć, że człowiek jest częścią przyrody- niszcząc przyrodę niszczy samego siebie.