Szkolne dokumenty


Tutaj można pobrać pliki ważnych dokumentów szkoły.

[pobierz] 0.6 MB Statut-Szkoly SP 16

Statut Szkoły zatwierdzony przez Radę 28 listopada

na konferencji Rady Pedagogicznej SP 16

[pobierz] 0.2 MB program wych_profilaktyczny-SP16

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY_2017/2018

[pobierz] 0.6 MB szkolny-zestaw-programow-nauczania-

2017/2018

[pobierz] 0.8 MB statut-zepołu-z-dnia-15-09-2016

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 1

tekst jednolity

[pobierz] 0.1 MB aneks-nr-2

ANEKS DO STATUTU 2016 R.

[pobierz] 0.1 MB koncepcja-pracy-szkoly
[pobierz] 0.4 MB strategia-rozwoju-

STRATEGIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 1

POLITYKA SZKOŁY

na lata 2015 - 2020