Psycholog i Pedagog szkoły


Masz trudności w nauce, ktoś Cię krzywdzi, coś Cię trapi i niepokoi  -

zgłoś się do pedagoga szkolnego.

Zawsze pomoże, doradzi, pocieszy i znajdzie rozwiązanie.

 

 

PSYCHOLOG mgr Małgorzata Gutner

PRZYJMUJE W GODZINACH: piątek 8.00 - 11.30

 

 

PEDAGOG mgr Irena Reś

                                mgr Agnieszka Pytlik

 

PRZYJMUJE W GODZINACH:

 

 

 

 

 Czy wiesz, że ...

…………………………………………………………………………………………………

 

Aktualne programy w roku szk. 2019/2020

 

 

 

 

Aktualne programy w roku szk. 2019/2019


• Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz cyberprzemocy
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INTERNETU.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
„Kolorowy świat” Moja klasa to ja. cz. I
2. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KLASY II
„Kolorowy świat” cz. II ,,SAMODZIELNIAK”.
3. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KLASY III
„Kolorowy świat” cz. III „Rozwiń skrzydła”
4. PROGRAM profilaktyczny :
PROGRAM PROFILAKTYCZNY W KL.IV-VI
 Kumpel OK.
 Gadu- gadu
 I co dalej szóstoklasisto?

////////////////////////////////////////////////////////////////////


 Realizacja zadań profilaktycznych:

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

- Prowadzenie w klasach prelekcji i pogadanek na temat :
- higiena osobista ,dbałość o zdrowie
- szkodliwość używek
- problemy uzależnień
NARKOTYKI ; DOPALACZE - KAMPANIA PROFILAKTYCZNA
- zagrożenie terroryzmem

- cyberprzemoc


 PROGRAM profilaktyczny: DEBATA

 

 PROGRAMY profilaktyczne:
 NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ
 ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

 

Adopcja serca – wsparcie dla sierocińca w Zambii
Ogólnopolska akcja MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z AFRYKI

 

 

październik 2018


Znalezione w Sieci

 

 

4 października w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne pt. "Znalezione w sieci" na temat:

 zagrożeń społecznych (cyberprzemoc, uzależnienie od internetu oraz ich skutki), radzenia sobie w trudnych sytuacjach, postawa asertywna oraz bezpieczeństwo wśród nieletnich).

 

W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy VII i VIII a.

 

 

Zajęcia przeprowadzili trenerzy, terapeuci z CENTRUM EDUKACJI I PROFILAKTYKI EPSILON z BIELSKA- BIAŁEJ.
Zajęcia zorganizowane w ramach projektu profilaktycznego URZĘDU MIASTA Wodzisławia Śląskiego.

 

 

 

październik 2018

Warsztaty antydopalaczowe

 

 

1 października w naszej szkole miały miejsce warsztaty antydopalaczowe skierowane do uczniów klasy siódmej i klas ósmych.

 

Zadanie zrealizowane zostało na zlecenia Urzędu Miasta Wodzisław Śląski przez Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa.

 

 

 

grudzień 2018

Został zakończony program profilaktyczny w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym
NIE !AGRESJI, DOPALACZOM I CYBERPRZEMOCY

 


 Program realizowany był w okresie od marca 2018 roku do 30 listopada 2018 rok
Adresatem programu byli uczniowie klas II-VIII łącznie 186 uczniów.


Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz zagrożeń społecznych jakimi są środki psychoaktywne. Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, zwłaszcza dotyczącą narkotyków, dopalaczy i cyberprzemocy. Wzrosła świadomość związana z cyberprzemocą i zagrożeniami w sieci.
Uczniowie poznali przyczyny i skutki przemocy z użyciem mediów elektronicznych oraz krzywdy, jakiej doświadczają ofiary. Poznali właściwe sposoby ochrony i reagowania oraz radzenia sobie w takich sytuacjach. Na warsztatach wypracowali reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasady reagowania w sytuacjach cyberprzemocy Na zakończenie została urządzona galeria prac .


Program był finansowany przez URZĄD MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

"Każdy z nas jest wyjątkowy"

- bajka profilaktyczna

 

 

30 września uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w lekcjach tolerancji pt. "Każdy z nas jest wyjątkowy". Bajki, w których odgrywali różne role, uczyły ich tolerancji wobec każdego człowieka. "Wędrowali" po kontynentach poznając różne kultury, zwyczaje, stroje. Dokonywali samooceny czy są w stanie być otwartym na innych, co ich łączy, a co dzieli.

 

 

 

 

Fotogaleria na Facebooku szkoły