Uroczyste zakończenie klasy VI


25 czerwca swoje uroczyste pożegnanie ze szkołą podstawową mieli szóstoklasiści. Klasa VI przedstawiła ciekawy program artystyczny, w którym podziękowała nauczycielom za naukę i wychowanie oraz  pracownikom szkoły. Były łzy wzruszenia ze strony uczniów, ich rodziców, nauczycieli, młodszych kolegów... Uczniom wręczono świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy, książki, certyfikaty osiągnięć szkolnych oraz puchary i statuetki. 

 

 

Za osiągnięcia w r. szkolnym 2014/2015 uczniom przydzielono puchary i statuetki
w następujących kategoriach:

 

NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH
Anna Bober kl.VI

OSOBOWOŚĆ SZKOŁY

MISTRZ ORTOGRAFII
NAJLEPSZY CZYTELNIK

 najwyższa średnia w szkole, wyróżnienie w dziedzinie języka angielskiego, plastyki,

świetna aktorka i tancerka; 

 

 

MISTRZ SPORTU
Emilia Pluta kl.VI

 

SUPER ARTYSTA (w dziedzinie plastyki)
Nicol Hercog kl.VI

 

NAJLEPSZY AKTOR
Beata Sowa kl.VI
Andrzej Manderla kl.VI

 

GRATULUJEMY!!!